x
x

Bāriņtiesa

Bāriņtiesas pakalpojumi

Pagastos un tajās pilsētās, kurās nav zvērināta notāra, kā arī novados, bāriņtiesa Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus. Bāriņtiesu likuma 4. panta otrā daļa noteic, ka bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Vēršam uzmanību uz to, ka personas var vērsties bāriņtiesā ar jau sagatavotu dokumenta projektu vai arī lūgt bāriņtiesu to sagatavot. 

Naukšēnu novada bāriņtiesas pakalpojumi:

4. Bāreņu vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes vai rehabilitācijas institūcijā
10. Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma
11. Iesniegumu pieņemšana par bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību

Bāriņtiesas priekšsēdētāja:

Digna Liepiņa
Tālr. 64250902 (Naukšēnu novada pašvaldībā);

Mob. 29360524 (Ķoņu pagasta pārvaldē);

E-pasts:

Bāriņtiesas priekšsēdētājas pieņemšanas laiki:

Naukšēnu novada pašvaldībā, "Pagasta nams", Naukšēni, Naukšēnu pagasts

  • Pirmdien no 10:00 - 13:00
  • Otrdien no 14:00 -16:00
  • Trešdien no 9:00 -12:00

Ķoņu pagasta pārvaldē, "Zirgu pasta stacija", Ķoņu pagasts

  • Ceturtdien no 9:00 -12:00


Sadaļa atjaunota: Ceturtdiena, 2019. gada 31. oktobris
Šodien: 02.07.2022.
V/d: Lauma, Ilvars, Halina
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2022, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv