x
x

2011-2013

Naukšēnu novada pašvaldības informatīvie paziņojumi par iepirkumiem
iepirkumi@naukseni.lv


Atklāts konkurss


ID Nosaukums Iesniegšanas termiņš El. versija Lēmuma datums Uzvarētājs, līgumcena
1 NNP 2011/01 Malkas piegāde Naukšēnu novada pašvaldības iestādēm 11.02.2011. plkst. 13 Nolikums
Grozījumi
11.02.2011.
Slēgt vispārīgo vienošanos ar SIA "ROSTES" un SIA "Stiga RM" par kopējo malkas piegādes apjomu 2500m3
2 NNP 2011/05 Malkas piegāde Naukšēnu novada pašvaldības iestādēm 10.10.2011. plkst. 13 Nolikums

Slēgt vispārīgo vienošanos ar SIA "ROSTES" un SIA "Stiga RM" par kopējo malkas piegādes apjomu 1500m3
3
NNP2013/01 Ūdenssaimniecības attīstība Naukšēnu  novada
Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā

06.03.2013.

plkst. 13.0011.02.2013. iepirkums pārtraukts

4
NNP2013/02
Ūdenssaimniecības attīstība Naukšēnu  novada
Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā

20.03.2013.

plkst. 13.00

Grozījumi

05.03.2013.

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem 05.03.2013.

Pielikumi

Pielikumi ar grozījumiem 05.03.2013.

Vispārīgā daļa

Būvprojektam nepieciešamie dokumenti

Ekonomiskā daļa

Arhitektūras daļa

Tehnoloģiskā daļa

Inženierrisinājumu daļa

Atbildes uz pretendentu jautājumiem 22.02.2013.


Atbilde uz pretendenta jautājumu 08.03.2013.

Atbilde uz pretendenta jautājumu 18.03.2013.

19.04.2013. SIA "Vidzemes energoceltnieks" par summu Ls 264704,91.


Būvdarbu veikšana (no Ls 10 000 līdz Ls 120 000)


ID Nosaukums Iesniegšanas termiņš El. versija Lēmuma datums Uzvarētājs, līgumcena
1 NNP 2011/03 ELFLA Apkārtnes labiekārtošana pie Naukšēnu novada sporta halles 02.03.2011. plkst. 12:50
Nolikums
Projekta dokumentācija
02.03.2011. SIA "Rūjakmens", LVL 35653.56
2
NNP2012/04

Naukšēnu novada vidusskolas filiāles Ķoņu skolas koridora remonta darbi

15.06.2012. plkst. 13.00
Nolikums
26.06.2012.
SIA "Aiva plus" LVL 4833.49
3
NNP2013/03
Naukšēnu novada vidusskolas filiāles
Ķoņu skolas svešvalodas kabineta remonts

12.03.2013. plkst. 10.00
Nolikums
19.03.2013.
Lēmums PDF


Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana (no Ls 3 000 līdz Ls 20 000)


ID Nosaukums Iesniegšanas termiņš El. versija Lēmuma datums Uzvarētājs, līgumcena
1 NNP 2011/06 Naukšēnu novada pašvaldības ēkas kabinetu remonts 01.11.2011. plkst. 10 Nolikums
03.11.2011. Līgums noslēgts ar SIA " Aiva plus" par summu LVL 3456,64 (bez PVN)
2 NNP 2011/07 Naukšēnu novada attistibas programmas izstrāde 05.12.2011. plkst. 15 Nolikums 14.12.2011. SIA "Baltijas Konsultācijas", līgumcena LVL 5100.00
3 NNP 2012/01 Naukšēnu novada Teritorijas plānojuma izstrāde 20.03.2012. plkst. 15 Nolikums 03.04.2012. SIA "Grupa 93", līgumcena LVL 11930.00 (bez PVN)
4

NNP

2012/02/ELFLA

Aprīkojuma iegāde pasākumu rīkošanai Naukšēnu kultūras namā
21.05.2012. plkst. 15.00
Nolikums
06.12.2012.
 Lēmums PDF
5
NNP 2012/03/ELFLA
Akmens izziņas taka Ķoņu kalnā
21.05.2012. plkst. 15.00
Nolikums
06.12.2012.
Lēmums PDF
6
NNP 2012/05/ ERAF
„Tehniskā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā" izstrāde un tehniskā ekspertīze"
10.08.2012. plkst. 15.00

Nolikums

Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Tehniski ekonomiskais pamatojums

28.08.2012.
SIA "Belss", līgumcena 8794,20 Ls (bez PVN)
7

NNP

2012/06

Naukšēnu novada pašvaldības autoceļu uzturēšana ziemas sezonā

11.12.2012.

plkst. 10.00

Nolikums
21.12.2012.
Lēmums PDF
8
NNP 2013/04
Datortehnikas iepirkums Naukšēnu novada pašvaldības vajadzībām
12.03.2013. plkst. 10.00
Nolikums
19.03.2013.
Lēmums PDF
9

NNP

2013/05

Būvuzraudzība būvdarbiem ,,Ūdenssaimniecības attīstība Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā”
12.03.2013. plkst. 11.00

Nolikums

Tehniskais projekts

Vispārīgā daļa

Būvprojektam nepieciešamie dokumenti

Ekonomiskā daļa

Arhitektūras daļa

Inženierrisinājumu daļa

19.03.2013.
Lēmums PDF
10

NNP

2013/06

Akmens izziņas takas izveide Ķoņu kalnā
29.04.2013. plkst 15.00
Nolikums
24.02.2014. Lēmums PDF
11
NNP
2013/07
Aprīkojuma iegāde pasākumu rīkošanai
Naukšēnu kultūras namā

29.04.2013.

plkst. 15.00

Nolikums
24.02.2014. Lēmums PDF
12 NNP 2013/08 Naukšēnu novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana 2013. un 2014. gada vasaras sezonā 20.05.2013. plkst. 13:00 Nolikums

21.05.2013


Lēmums PDF


13 NNP 2013/09 Telpu remonts Naukšēnu pagasta "Doktorātā" 20.05.2013. plkst. 13:00 Nolikums

21.05.2013.

30.05.2013. 

Lēmums PDF

Lēmums PDF 

14 NNP 2013/10 Naukšēnu kultūras nama telpu remonts 20.05.2013. plkst. 13:00 Nolikums 23.05.2013. Lēmums PDF
15 NNP 2013/11 Remontdarbi Naukšēnu novada vidusskolā 21.05.2013. plkst. 15:00 Nolikums 23.05.2013. Lēmums PDF
16 NNP 2013/12 Bruģēšanas darbi Naukšēnu novada vidusskolas teritorijā 27.05.2013. plkst. 15:00 Nolikums 30.05.2013. Lēmums PDF
17 NNP 2013/13 Naukšēnu novadā pašvaldības ielu un ceļu klātnes ar grants segumu ikdienas uzturēšana un ceļu ar melno segumu bedrīšu remonts 2013. un 2014.gada vasaras sezonā 03.06.2013. plkst. 15:00 Nolikums

28.05.2013.

iepirkums pārtraukts sakarā ar grozījumiem iepirkuma dokumentācijā18 NNP 2013/14 Naukšēnu novadā pašvaldības ielu un ceļu klātnes ar grants segumu ikdienas uzturēšana un ceļu ar melno segumu bedrīšu remonts 2013. un 2014.gada vasaras sezonā

10.06.2013.

plkst. 13.00 

Nolikums 11.06.2013. Lēmums PDF
19 NNP 2013/15 "Telpu remonts Naukšēnu pagasta "Doktorātā""

17.06.2013.

plkst.13.00 

Nolikums

Darbu apjoma izmaiņas

10.06.3013. 

17.06.2013. Lēmums PDF

Sadaļa atjaunota: Pirmdiena, 2014. gada 10. marts
Šodien: 02.07.2022.
V/d: Lauma, Ilvars, Halina
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2022, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv