x
x

Vēsture

Naukšēnu pagasts

Pirmās ziņas par Naukšēniem ir saistītas ar Naukšēnu muižu un attiecas uz Livonijas ordeņa laikiem, kad šo muižu sauca Schwarzenbrunn. 16.gs. šis īpašums piederēja Jostam Firstenbergam. Livonijas kara laikā tas tika pilnīgi izpostīts un Firstenbergs muižu pārcēla uz tam piederošā Naukšēnu ciema vietu.

Baltijas guberņu pagasta pašvaldības likumi apstiprināti 1866.gada 19.februārī, un jau ar oktobri darbību uzsāka pagastu pašvaldības iestādes. Tika izveidoti Ķoņu un Dīķeru pagasti. Tā kā pagasti bija nelieli, tad tie kopīgi uzturēja vienu pagasta namu (uzcelts 1881.gadā) un kopēju darbvedi. Dīķeru pagasts pievienots Ķoņu pagastam 1902.gadā. Pagasta pārvaldi realizēja pagasta sapulce, vietnieku pulks, pagasta vecākais ar palīgiem un pagasta tiesa. Pagasta vecākais reizi gadā sasauca sapulci, lai ievēlētu amatpersonas: pagasta vecāko, viņa palīgus, pagasta vietniekus un pagasta tiesu. Pie pagasta amatpersonām piederēja arī magazīnas pārstāvis, kuru ievēlēja vietnieku pulks. Magazīnu mērķis bija radīt labības rezerves pagasta nespējnieku uzturēšanai un aizdevumiem neražas gados. Vienīgais algotais darbinieks bija pagasta skrīveris, kurš veica pagasta kancelejas darbus un pārzināja grāmatvedību, un sagatavoja visus pagasta izsniegtos dokumentus un apliecības. Pagasta valde izpildīja vietnieka pulka lēmumus, kam vairs nevajadzēja muižas apstiprinājuma. Muižas zeme pagasta pašvaldības teritorijā neietilpa un pašvaldības no muižas 1881.gadā pārcēlās uz jaunuzceltu namu pie «Vecās skolas».

Kā teritoriāla pašvaldību vienība tās mūsdienu nozīmē pagasts tika izveidots ar tautu padomes lēmumu 1918.gadā. 1922.gada izdotajā pagastu likumā var lasīt: «Pagasta pašvaldība aptver noteiktu lauku apgabalu ārpus pilsētām un visus iedzīvotājus, kam šai lauku apgabalā ir dzīves vieta». Latvijas Republikā pagasta lietas pārzināja pagasta padome, pagasta valde un revīzijas komiteja. Vēlāk šīs zemes izveidoja par atsevišķiem ciemiem, bet 1954.gadā atkal šos ciemus apvienoja. 1970.gadā Ķoņu ciemam pievienoja daļu Rūjienas pilsētas lauku teritorijas no bijušā Rūjienas pagasta. 1990.g. pagastu atjaunoja. Šobrīd Ķoņu pagasts ir Naukšēnu novada sastāvā.

Sadaļa atjaunota: Otrdiena, 2015. gada 8. septembris
Šodien: 02.07.2022.
V/d: Lauma, Ilvars, Halina
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2022, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv