x
x

2015-2016

Naukšēnu novada pašvaldības informatīvie paziņojumi par iepirkumiem
iepirkumi@naukseni.lv

Atklāts konkurss


ID Nosaukums Iesniegšanas termiņš El. versija Lēmuma datums Uzvarētājs, līgumcena
1
NNP 2015/05 Naukšēnu novada vidusskolas nepabeigtās piebūves renovācija

01.06.2015.

plkst. 12.50 

Nolikums

Būvdarbu apjoms

Tehniskais projekts

Tehniskā projekta AR un BK  daļas


Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Atbilde uz pretendenta jautājumu
15.05.2015.

Atbilde uz pretendenta jautājumu

18.05.2015. 

Atbilde uz pretendenta jautājumu 

22.05.2015. 

11.06.2015.
Līgums

Ziņojums


Būvdarbu veikšana (no EUR 14 000 līdz EUR 170 000)


ID Nosaukums Iesniegšanas termiņš El. versija Lēmuma datums Uzvarētājs, līgumcena
1 NNP 2015/01 „Naukšēnu novada vidusskolas internāta telpu remonts”  10.03.2015. plkst. 12.50 Nolikums 10.03.2015. Lēmums 

Līgums
2 NNP 2015/04 "Naukšēnu novada pašvaldības autoceļa Tiltakrogs – Līnija posma no 0.000 līdz 0.044 km asfalta seguma izbūve" 09.04.2015. plkst. 09.50 Nolikums 09.04.2015. Lēmums

Līgums
3 NNP 2015/06 „Malkas šķūnīšu būvniecība” 

26.05.2015.

plkst. 14.50 

Nolikums

Būvdarbu apjoms

Tehniskais projekts - "Aldari"

Tehniskais projekts - "Bangas"

Būvatļauja - "Aldari"

Būvatļauja - "Bangas"
11.05.2015. 
Iepirkums pārtraukts

4 NNP 2015/08 „Malkas šķūnīšu būvniecība”  09.06.2015. plkst. 09.50 Nolikums

Būvdarbu apjoms

Tehniskais projekts "Aldari"

Tehniskais projekts "Bangas"

Būvatļauja "Aldari"

Būvatļauja "Bangas"
09.06.2015. Līgums

Lēmums
5 NNP 2016/10 “Dzīvojamās ēkas “Lapegles” jumta seguma nomaiņa” 19.09.2016. plkst. 09.50 Nolikums 19.09.2016. Lēmums
Līgums
6 NNP 2017/1 „Stadiona skrejceļa izbūve Naukšēnu pagastā” 30.01.2017. plkst. 13:00 Nolikums


Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana (no EUR 4000 līdz EUR 42 000)


ID Nosaukums Iesniegšanas termiņš El. versija Lēmuma datums Uzvarētājs, līgumcena
1 NNP 2015/02 Naukšēnu novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2015. un 2016. gada vasaras sezonā 27.03.2015. plkst. 12.50 Nolikums 18.03.2015.
Iepirkums pārtraukts


2

NNP 2015/03

Naukšēnu novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2015. un 2016. gada vasaras sezonā

30.03.2015. plkst. 10.00

Nolikums 30.03.2015. Lēmums
Līgums - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Līgums - SIA "Ķikuti - 99"
Līgums - SIA "Naukšēni"
Līgums - Aigars Lauberts
3

NNP

2015/07 

Būvuzraudzība būvdarbiem  „Naukšēnu novada  vidusskolas nepabeigtās piebūves renovācija” 26.05.2015. plkst. 14.50 Nolikums 29.05.2015. Lēmums

Līgums
4 NNP 2015/09 „Naukšēnu kultūras nama lielās zāles apgaismojuma un skatuves audumu nomaiņa”

10.08.2015.

plkst. 10.00 

Nolikums 12.08.2015.

Lēmums

Līgums - SIA "Diogens audio"

5

NNP

2015/10

"Mājturības kabinetu aprīkojuma iegāde Naukšēnu novada vidusskolai"

19.10.2015.

plkst. 14.50 

Nolikums

20.10.2015.

Lēmums 

Līgums 

6

NNP

2015/11 

"Mēbeļu iegāde Naukšēnu novada vidusskolas vajadzībām”

09.11.2015

plkst. 14.50 

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Pieteikšanās uz objekta apskati mob.tālr. 29951387 
13.11.2015.

Lēmums
Līgums
 - SIA "Vitrum iekārtas LV"

Līgums - SIA "Bazalts"

Līgums - SIA "FL Birojs"
Līgums - SIA "Wega"

7

NNP

2015/12 

“Naukšēnu novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana ziemas sezonā” 14.12.2015. plkst. 14.20 Nolikums 22.12.2015.

Lēmums

Līgums - SIA "Naukšēni"

Līgums - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Valmieras ceļu rajons

Līgums - z/s "Dzilnas" 

8 NNP 2015/13 „Mēbeļu izgatavošana Naukšēnu novada vidusskolas vajadzībām” 14.12.2015. plkst. 14.50 Nolikums 18.12.2015.

Lēmums

Līgums 

9 NNP 2016/01 "Tautas tērpu un apavu izgatavošana un piegāde Naukšēnu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam “Naukšēni”" 12.05.2016. plkst. 09.50 Nolikums 17.05.2016. Lēmums
10

NNP

2016/02 

"Bērnu rotaļu iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Naukšēnu novadā" 13.05.2016. plkst. 09.50 Nolikums 17.05.2016. Lēmums

Līgums
11 NNP 2016/03 "Āra trenažieru piegāde un uzstādīšana Naukšēnu pagastā" 13.05.2016. plkst. 10.00 Nolikums 17.05.2016. Lēmums

Līgums
12
NNP 2016/04 "Naukšēnu novada pašvaldības grants ceļu pārbūves būvprojekta izstrāde, ekspertīze un autoruzraudzība" 23.05.2016. plkst. 09.50 Nolikums 23.05.2016. Lēmums
13 NNP 2016/05 "Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta autoceļam Dronas-Purapuķes" 13.06.2016. plkst. 12.50 Nolikums 13.06.2016. Lēmums
Līgums
Autoruzraudzības līgums
14 NNP 2016/06 "Būvprojekta izstrāde, ekspertīze un autoruzraudzība Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta autoceļam Ķire - Jaunlambikas"

13.06.2016. plkst. 12.50 

Nolikums

01.06.2016.

 Iepirkums pārtraukts


15 NNP 2016/07 "Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta autoceļam Ķire - Jaunlambikas"

13.06.2016.

plkst. 12.50 

Nolikums

Fotoattēli

Atzinums
14.06.2016.

Lēmums

Līgums 

 16

NNP 2016/08 "Prožektoru piegāde un uzstādīšana Naukšēnu pagasta kultūras namam" 18.07.2016. plkst. 10.00 Nolikums 06.07.2016.
 Iepirkums pārtraukts

17

NNP

2016/09

"Prožektoru piegāde un uzstādīšana Naukšēnu pagasta kultūras namam" 18.07.2016. plkst. 10.00 Nolikums 20.07.2016. Lēmums

Līgums
18 NNP 2016/11 "Bērnu rotaļu iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Ķoņu pagastā" 16.11.2016.
plkst. 09.50
Nolikums 17.11.2016. Lēmums

Līgums
19 NNP 2016/12 "Naukšēnu novada pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu tehniskās pārbaudes akta sastādīšana" 16.11.2016. plkst. 10.00 Nolikums

Shēmas - Naukšēnu pagasts

Shēmas - Ķoņu pagasts
16.11.2016. Lēmums
20

NNP

2016/13 

“Naukšēnu novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana ziemas sezonās 2017.-2019.gadam”

16.11.2016.

plkst. 10.00 

Nolikums
21.11.2016. Lēmums

Līgums - "Dzilnas"

Līgums - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"

Līgums - SIA "Naukšēni"
21

NNP

2016/14 

"Tilta pār Rūju būvprojekta ekspertīze autoceļā "Ķire- Jaunlambikas""

21.12.2016.

plkst. 10.00 

Nolikums

Pielikumi
21.12.2016. Lēmums

Līgums

Sarunu procedūras


ID Nosaukums Iesniegšanas termiņš El. versija Lēmuma datums Uzvarētājs, līgumcena
1
Sadaļa atjaunota: Pirmdiena, 2017. gada 19. jūnijs
Šodien: 02.07.2022.
V/d: Lauma, Ilvars, Halina
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2022, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv