x
x

2017

Naukšēnu novada pašvaldības informatīvie paziņojumi par iepirkumiem
iepirkumi@naukseni.lv

Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana (no EUR 4000 līdz EUR 42 000)
   ID Nosaukums Iesniegšanas termiņš El. versija Lēmuma datums Uzvarētājs, līgumcena
1 NNP 2017/3 "Naukšēnu novada pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu tehniskās pārbaudes akta sastādīšana" 02.03.2017. plkst. 09.50 Nolikums

Shēmas - Naukšēnu pagasts

Shēmas - Ķoņu pagasts
02.03.2017. Lēmums

Līgums
2  NNP 2017/4

"Naukšēnu novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2017. un 2018. gada vasaras sezonā"

 02.03.2017. plkst. 09.50

Nolikums

02.03.2017. Lēmums

Līgums - SIA "Naukšēni"

Līgums - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
3 NNP 2017/6 Infrastruktūras objekta  “Koka skatu tornis Ķoņu kalnā” būvprojekta izstrāde, būvniecība, autoruzraudzība 09.03.2017. plkst. 09.50 Nolikums

Skatu torņa attēls
09.03.2017. Lēmums
4 NNP 2017/7 “Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana objektā “Autoceļa Ķire – Jaunlambikas un tilta pār Rūju pārbūve”” 20.04.2017. plkst. 10.00 Nolikums

Darba apjomi

Tehniskais projekts

1.sējums

Skaidrojošais apraksts

2.sējums

3.sējums
20.04.2017. Lēmums

Līgums
5 NNP 2017/8 “Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana objektā “Autoceļa Dronas – Purapuķes pārbūve”” 20.04.2017. plkst. 10.00 Nolikums

Titullapa

Būvprojekta saturs

Vispārīgā daļa

Arhitektūras daļa

Ekonomiskā daļa

Darbu organizēšanas nosacījumi:
Pirmā daļa

Otrā daļa

Tehniskie rasējumi

Būvatļauja

20.04.2017. 

Lēmums

Līgums
6 NNP 2017/9 ĒKAS FASĀDES APLIECINĀJUMA KARTE NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀS ĒKAS  ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI 17.07.2017.
plkst. 10.00
Nolikums

TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS

Ēkas energosertifikāts

Atbilde uz pretendenta jautājumu 12.07.2017.
18.07.2017. Lēmums

Līgums
7 NNP 2017/12 ZEMES VIENĪBU KADASTRĀLĀ UZMĒRĪŠANA 22.08.2017. plkst. 10.00 Nolikums 22.08.2017. Lēmums

Līgums

Līguma pielikumi
8

NNP

2017/13 

Naukšēnu novada pašvaldības grants ceļu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

16.11.2017.

plkst. 10.00 

Nolikums 03.11.2017. 
Iepirkums pārtraukts

9 NNP
2017/14
Naukšēnu novada pašvaldības grants ceļu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

16.11.2017.

plkst. 10.00

Nolikums 16.11.2017.

 

Lēmums

Līgums
Atklāts konkurss


ID Nosaukums Iesniegšanas termiņš El. versija Lēmuma datums Uzvarētājs, līgumcena
1 NNP 2017/2 "Autoceļa Dronas – Purapuķes pārbūve" 

17.03.2017.

plkst. 12.50

Nolikums

Titullapa

Būvprojekta saturs

Vispārīgā daļa

Arhitektūras daļa

Ekonomiskā daļa

Darbu organizēšanas nosacījumi:
Pirmā daļa

Otrā daļa

Tehniskie rasējumi

Būvatļauja
21.03.2017. Ziņojums

Līgums
2 NNP 2017/5 "Autoceļa Ķire - Jaunlambikas  un tilta pār Rūju pārbūve"

27.03.2017.

plkst. 12.50 

Nolikums

Darba apjomi

Tehniskais projekts

1.sējums

Skaidrojošais apraksts

2.sējums

3.sējums

Atbilde uz pretendenta jautājumu 06.03.2017.
29.03.2017. Ziņojums

LīgumsBūvdarbu veikšana (no EUR 14 000 līdz EUR 170 000)
   ID Nosaukums Iesniegšanas termiņš El. versija Lēmuma datums Uzvarētājs, līgumcena
1 NNP 2017/1 „Stadiona skrejceļa izbūve Naukšēnu pagastā” 30.01.2017. plkst. 13:00 Nolikums

Tehniskais projekts
"Stadiona skrejceļš"

Būvdarbu apjoms
30.01.2017. Lēmums

Līgums
2 NNP 2017/10 Jumta seguma nomaiņa dzīvojamai ēkai “Mazaldari” 17.07.2017. 
plkst. 10.00
Nolikums

Ieceres dokumentācija
17.07.2017. Lēmums
3 NNP 2017/11 Jumta seguma nomaiņa dzīvojamai ēkai  “Mazaldari”  01.08.2017. plkst. 11.00 Nolikums

Ieceres dokumentācija

Atbildes uz pretendenta jautājumiem 
01.08.2017. Lēmums

Līgums

 


Sadaļa atjaunota: Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis
Šodien: 02.07.2022.
V/d: Lauma, Ilvars, Halina
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2022, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv