x
x

Saistošie noteikumi

Nosaukums Saite
Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Lejupielādēt PDF
Par materiālo atbalstu Naukšēnu novada iedzīvotājiem 
Lejupielādēt PDF
Konsolidēts
Nodeva par Naukšēnu novada pašvaldības izstrādātajiem oficiālajiem
dokumentiem un apliecinātu to kopiju saņemšanu
Lejupielādēt PDF
Par sociālās palīdzības pabalstiem Naukšēnu novada pašvaldībā
Lejupielādēt PDF
Konsolidēts
Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Naukšēnu novadā Lejupielādēt PDF
Konsolidēts
Naukšēnu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Lejupielādēt PDF
Konsolidēts
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Naukšēnu novadā
Grozījumi Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Naukšēnu novadā
Lejupielādēt PDF
Lejupielādēt PDF
Konsolidēts
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Naukšēnu novadā Lejupielādēt PDF
Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu aprēķina piemērošanu Naukšēnu novadā 2012. gadā Lejupielādēt PDF
Nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanas kārtība nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Naukšēnu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem

Lejupielādēt PDFPaskaidrojuma raksts

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
atsevišķu normu aprēķina piemērošanu Naukšēnu novadā 2013.gadā
Lejupielādēt PDF
Par Naukšēnu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai

Grozījumi Naukšēnu novada pašvaldības 2012.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Naukšēnu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”

Lejupielādēt PDF

1.pielikums

2.pielikums

Grozījumi

Konsolidēts

Naukšēnu novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa Lejupielādēt PDF
Pielikumi
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Naukšēnu novada administratīvajā teritorijā Lejupielādēt PDF
Grozījumi Naukšēnu novada pašvaldības 2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.13 „Nodeva par Naukšēnu novada pašvaldības izstrādātajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātu to kopiju saņemšanu” Lejupielādēt PDF

Konsolidēts
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Naukšēnu novada administratīvajā teritorijā 2015.gadā Lejupielādēt PDF

Paskaidrojuma raksts PDF
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Naukšēnu novada administratīvajā teritorijā 2016.gadā Lejupielādēt PDF
Grozījumi 2013.gada 9.decembra saistošajos noteikumos Nr.16/2013 „Par materiālo atbalstu Naukšēnu novada iedzīvotājiem” Lejupielādēt PDF
Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Naukšēnu novadā Lejupielādēt PDF
Par Naukšēnu novada simboliku Lejupielādēt PDF
Par Naukšēnu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu Lejupielādēt PDF
Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Naukšēnu novadā Lejupielādēt PDF
Par Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Naukšēnu novadā Lejupielādēt PDF
Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Naukšēnu novadā

1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
4. pielikums
5. pielikums

Lejupielādēt PDF


Lejupielādēt PDF
Lejupielādēt PDF
Lejupielādēt PDF
Lejupielādēt PDF
Lejupielādēt PDF

Par neapbūvētu, Naukšēnu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas apmēru
Lejupielādēt PDF
Par Naukšēnu novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm

Lejupielādēt PDF

Paskaidrojuma raksts

Konsolidēts

Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciema nekustamā īpašuma “Aldaru mežs” lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa Lejupielādēt PDF 

Pielikumi
Naukšēnu novada pašvaldības pabalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību Lejupielādēt PDF

Spēku zaudējušie saistošie noteikumi

Nosaukums Saite
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību Naukšēnu novadā
Lejupielādēt PDF
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
Naukšēnu novadā
Lejupielādēt PDF
Par Naukšēnu novada teritorijas plānojumu  Lejupielādēt PDF
Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Naukšēnu novadā  Lejupielādēt PDF
Sadaļa atjaunota: Pirmdiena, 2021. gada 1. februāris
Šodien: 02.07.2022.
V/d: Lauma, Ilvars, Halina
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2022, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv