x
x

Sabiedriskā apspriešana

Paziņojums par Naukšēnu novada attīstības programmas 2019.–2025. gadam 1. redakcijas publisko apspriešanu


Ar Naukšēnu novada pašvaldības domes 2018.gada 5.oktobra lēmumu (sēdes prot. 11, 1§) “Par Naukšēnu novada Attīstības programmas 2019.–2025.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskai apspriešanai” tiek uzsākta Naukšēnu novada attīstības programmas 2019.–2025.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Naukšēnu novada Attīstības programma 2019.-2025.gadam ir Naukšēnu novada pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz novada stratēģisko mērķu sasniegšanu. Attīstības programma ir cieši saistīta ar Naukšēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, kas ir novada ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments. 

Publiskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 2018. gada 29. oktobra līdz 2018. gada 28. novembrim. Publiskās apspriešanas laikā interesenti klātienē vai elektroniski ar Attīstības programmas 1. redakcijas materiāliem varēs iepazīties:


Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus par Attīstības programmas 1. redakciju iespējams iesniegt līdz 2018. gada 28. novembrim: 
  •  Naukšēnu novada pašvaldībā, „Pagasta nams”, Naukšēni, 2.stāvā pašvaldības sekretārei,
  •  Ķoņu pagasta pārvaldē, “Zirgu pasta stacija”, Ķoņu pagasts, 2.stāvā lietvedei,
  • nosūtot pa pastu uz adresi: „Pagasta nams”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV-4244,
  •  elektroniski nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi: dome@naukseni.lv,
  •  elektroniski valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv

Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentu, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolnieks, kādas organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis u.tml.).

Publiskās apspriešanas laikā notiks sabiedriskā apspriede, kurā Attīstības programmas izstrādātājiem SIA “Reģionālie projekti” un pašvaldības pārstāvjiem varēs uzdot interesējošos jautājumus.

Sabiedriskā apspriede notiks - 2018. gada 15. novembrī plkst. 17:00 Naukšēnu kultūras namā, "Putniņi", Naukšēni. Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie pašvaldības kontaktpersonas: Naukšēnu novada pašvaldības projektu vadītājas Ingunas Zukures tel.: 29176158, e-pasts: inguna.zukure@naukseni.lv

Sadaļa atjaunota: Trešdiena, 2018. gada 31. oktobris
Šodien: 02.07.2022.
V/d: Lauma, Ilvars, Halina
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2022, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv