x
x

Naukšēnu Cilvēkmuzejs

Muzeja misija

Muzeja misija. Naukšēnu Cilvēkmuzejs pēta un virtuālā vidē un ekspozīcijās interpretē indivīda un sabiedrības, provinces un metropoles attiecības Ziemeļvidzemē un Dienvidigaunijā kopš 13.gadsimta, galveno vērību pievēršot nemateriālajām liecībām, vācot dzīvesstāstus, atmiņas un dzimtu vēsturi. Muzejs, izmantojot digitālās tehnoloģijas, dod iespēju skolu jaunatnei iepazīt vēstures nemateriālo mantojumu un izsekot sabiedrības attīstībai kultūrfilozofiskā aspektā Eiropas kultūras ainas kontekstā

Muzeja misija ietverta Naukšēnu Cilvēkmuzeja nolikumā, kas apstiprināts Naukšēnu pagasta padomes 2003. gada 13. augusta sēde/ protokols Nr. 3, 3., labojumi un papildinājumi apstiprināti Naukšēnu pagasta padomes 2005. gada 12. oktobra sēdē.

Muzeja darbības mērķis

Muzeja mērķis ir veidot pagasta iedzīvotāju izpratni par sava pagasta vēstures un kultūrvēstures procesiem, iepazīstināt viesus ar Naukšēnu pagasta materiālajām un nemateriālajām vērtībām.

Muzeja darbības uzdevumi
 1. Komplektē muzeja krājumu, veic lietisko, tēlojošo, rakstisko un citu materiālu komplektēšanu, uzskaiti, nodrošina tā saglabāšanu, izmantošanu un esības pārbaudi;
 2. Veic zinātniski pētniecisko darbu;
 3. Organizē un iekārto ekspozīcijas muzejā un ārpus tā;
 4. Veic sabiedriski izglītojošo un kultūras darbu, vada ekskursijas, sniedz konsultācijas;
 5. Organizē reklāmas pasākumus - sagatavo publikācijas presē, veidojot informatīvos materiālus par muzeja darbību;
 6. Izstrādā muzeja maksas pakalpojumu cenas, kuras apstiprina Naukšēnu pagasta padome;
 7. Izstrādā muzeja iekšējās kārtības noteikumus un citus muzeja darbību regulējošus dokumentus.
 8. Muzeja mērķi un uzdevumi iestrādāti Naukšēnu Cilvēkmuzeja nolikumā, kas apstiprinās Naukšēnu pagasta padomes 2003.gada 13.augusta sēdē / protokols Nr. 3, 3. /, labojumi apstiprināti Naukšēnu pagasta padomes 2005. gada 12. oktobra sēdē.

Muzeja dibināšana

Naukšēnu pagasta padomes 2000. gada 19. aprīļa sēdē /protokols Nr. 4, 5./ nolemts uzsākt Naukšēnu pagasta muzeja izveidošanu. Naukšēnu pagasta padomes 2003. gada 13. augusta sēdes / protokols Nr. 3, 3./ nolemj Naukšēnu pagasta muzeju pārdēvēt par Naukšēnu Cilvēkmuzeju.

Datums, kad muzejs pirmo reizi atvērts apmeklētājiem

Muzejs atvērts apmeklētājiem no 2000. gada augusta. Oficiāla atklāšana notika 2003. gada 23. augustā.
Muzeja darbinieki

Krājumu speciāliste Diāna Glušonoka

Pakalpojumu cenas:
 • Muzeja ekspozīcija Ls 0.40/ 0.57€ (skolēniem, pensionāriem Ls 0.20/ € 0.28)
 • Eļļu degustācija Ls 0.80/ € 1.14
 • Gida pakalpojumi (līdz 10 personām) latviešu valodā Ls 2.03/ € 2.89;
  *svešvalodā  Ls 2.90/ € 4.13
 • Gida pakalpojumi (līdz 20 personām) latviešu valodā Ls 4.06/ € 5.78;
  *svešvalodā Ls 5.80/ € 8.26
 • Vīnu degustācija Ls 1/ € 1.50 (3 vīni)

Bezmaksas Naukšēnu Cilvēkmuzeju apmeklē:

 • Naukšēnu novada vidusskolas audzēkņi;
 • Sociālās izglītības korekcijas izglītības iestādes "Naukšēni" audzēkņi;
 • Speciālo internātskolu audzēkņi;
 • Muzeja sarīkojumu apmeklētāji pasākumu laikā;
 • Citu muzeju darbinieki;
 • Tūrisma un skolēnu grupu vadītāji;
 • Naukšēnu novada pašvaldības sadarbības partneri un viesi.  Kontakti


  NAUKŠĒNU CILVĒKMUZEJS
  "Doktorāts", Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads LV 4244
  Tālr. 6426802, 64250954, mob. 26452037 (Diāna Glušonoka) e-pasts: cilvekmuzejs@naukseni.lv
  Mājas lapa: http://cilvekmuzejs.naukseni.lv/

Sadaļa atjaunota: Otrdiena, 2014. gada 18. februāris
Šodien: 02.07.2022.
V/d: Lauma, Ilvars, Halina
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2022, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv