x
x

Par deputātu kandidātu sarakstu pieņemšanu Valmieras novada domes vēlēšanām

Publicēts - Sestdiena, 2021. gada 27. februāris
Par deputātu kandidātu sarakstu pieņemšanu Valmieras novada domes vēlēšanām
Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana 2021. gada 5. jūnija Valmieras novada domes vēlēšanām notiks:

Valmieras pilsētas pašvaldības ēkā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 1 stāva zālē.

Kandidātu sarakstu pieņemšana tiks organizēta vēlēšanu komisijas noteiktos darba laikos, iepriekš piesakoties pie Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Ilzes Polkas, tālrunis 29107921, (izņemot pēdējo kandidātu sarakstu iesniegšanas dienu (2021. gada 6. aprīlis), kad sarakstus pieņems iesniedzēju ierašanās secībā).

Darba laiki:
  • Trešdien, 17. martā no plkst. 12:00 līdz plkst. 16:00
  • Piektdien, 19. martā no plkst. 9:00 līdz plkst. 13:00
  • Pirmdien, 22. martā no plkst. 12:00 līdz plkst. 16:00
  • Trešdien, 24.martā no plkst. 15:00 līdz plkst. 19:00
  • Piektdien, 26.martā no plkst. 9:00 līdz plkst. 13:00
  • Pirmdien, 29.martā no plkst. 15:00 līdz plkst. 19:00
  • Trešdien, 31.martā no plkst. 15:00 līdz plkst. 19:00
  • Otrdien, 6. aprīlī no plkst.14:00 līdz plkst. 18:00.
Valmieras novada vēlēšanu komisijas depozīta konts drošības naudas iemaksai par kandidātu sarakstu Valmieras novada domes vēlēšanām atvērts:
Luminor bank AS 
Kods:RIKOLV2X
Konta Nr.LV94 RIKO 0002 0130 9868 0
Saņēmējs: Valmieras novada vēlēšanu komisija
Maksājuma mērķis: Kandidātu saraksta nosaukums – drošības nauda pašvaldības vēlēšanās.

Drošības nauda par kandidātu sarakstu domes vēlēšanām noteikta 15 euro par katru ievēlējamo deputātu. 
Kandidātu sarakstam un tam pievienojamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu. Sagatavotie dokumenti iesniedzami rakstveidā (parakstītas (arī elektroniski parakstītas) izdrukas no lietojumprogrammas) un elektroniskā formā - lietojumprogrammā. 

Piekļuves tiesības lietojumprogrammai piešķir Valmieras novada vēlēšanu komisija, pamatojoties uz kandidātu saraksta gatavotāja personīgi iesniegtu (Lāčplēša ielā 2, Valmierā) vai elektroniski parakstītu iesniegumu (e-pasts: vnvk@valmiera.lv). Iesnieguma forma pieejama https://www.cvk.lv/lv/velesanas/pasvaldibu-velesanas/2021-gada-5-junija-velesanas/kandidatu-saraksti 

Papildus informāciju var saņemt Valmieras novada vēlēšanu komisijā:
Komisijas priekšsēdētāja Ilze Polka, 29107921, e-pasts: ilze.polka@valmiera.lv
Komisijas sekretāre Svetlana Greka, 28303465, e-pasts: svetlana.greka@kocenunovads.lv
Datorspeciālists Jānis Strads, 26103985, e-pasts: janis.strads@valmiera.lv


Valmieras novada vēlēšanu komisija

 


Šodien: 02.07.2022.
V/d: Lauma, Ilvars, Halina
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2022, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv